top of page

卓成老师朗诵作品(2)


【作者简介】


侯荣臻,笔名卓成,男,汉族。山西省作家协会会员,太原市作家协会会员,太原市诗词学会会员,太原市《光线诗社》会员,山西省朗诵协会会员。百度网《百度健康》签约专栏作家。《卓成家园》创办者。《海洋文艺》副总编。北师大毕业,中教高级职称。

中学时代开始写作并发表作品。工作后曾发表省级、国家级教育教学论文及管理文章10余篇。近年有20余篇散文、诗歌、随笔等文学作品,发表在《山西日报》《山西晚报》《山西政协报》《太原日报》《太原晚报》《山西妇女报》《山西青年报》《山西健康生活报》《山西科技报》以及《名家名作》《都市》《并州诗汇》《生活潮》《健康生活指导》《诗路》《嫩江文学》《海南诗刊》《海洋文艺》《朔风》《山西乡村振兴》等10多家省级及以上主流媒体的报纸、杂志。

代表著作有《涅槃重生》(45万字),《教苑撷萃》(23万字)等,更多作品在一些报纸的网络客户端、百度、网易、锦绣太原、北京头条、香港头条、凤凰资讯和都市头条等发表或被转载。目前,网络单篇最高阅读量超51万。

5 views0 comments

Recent Posts

See All

狂草摇滚 《三八节畅想》

狂草摇滚 《三八节畅想》 《汇十四章》 费立强原创 笔名江侃大山 野草 《一》三八问节 风怡诗澜三八问,闺房静舞花艳韵。 淋词妙笔施清照,出塞为朝献昭君。 踏月仙女遨太空,降龙杨家桂英神。 巾帼吟乐歌谁节,唱响风月春美人。 《二》晨报晨 春水荡漾海一寸,远山送绿丈青云。 燕欢绿柳鸣竹笛,朝霞展彤酬风晨。 《三》春咏春 曦散晨雾新,小城洗烟云。 风波海荡漾,延续满院春。 《四》西江月空感叹 时空似画

Comments


bottom of page