top of page

著名美国诗人叶如钢先生作品展

叶如钢20首诗


【作者简介】叶如钢,数学家、诗人、翻译家,美国加州大学圣巴巴拉分校终身教授,中国科学技术大学长江讲座教授,曾任德国波鸿大学终身教授。业余写诗,译诗。尝试过多种诗写风格。翻译过英语、德语、法语、意大利语、西班牙语和瑞典语诗歌。《第三只眼之诗人沙龙》和《雅典学院(叶如钢翻译交流平台)》创办人和主持人,担任《加拿大海外作家协会》名誉会长、《诗人名典》顾问和《全球诗人艺术家月刊》首席副总编辑等。1. 寂静,以及忘机


当一枚美人在水中,那也就是

宋瓷的凝脂, 也就是梅瓶的积雪

当一枚心被蚕丝包裹,那也就是青涩地回归

用蚕的细牙啮咬瓷器冷却的火焰


什么也不敌一束从世外投射的目光

什么也不敌不再能写成文字的语言

什么也不敌在青泥深处的坚韧莲子

什么也不敌忽然寂静的蝉


青的果实落下就是复活的断句

铺石路面卷起就是寂静的野兽
2.这是一排松树,针叶积雪、松果蓄集光芒

这是一列白桦,必然地秀丽、在季节性对位中

沉香树、青檀, 阔叶和密集叶, 魂魄的香和青春

果实有翅膀。而森林里鸟必然展翅飞,或收翅栖息

这是超越时间的银杏、超越水的水杉

这是桃花和其他愿意染色的树木

这是煤, 我面对的、沉默的黑色

如果爆发,如果脱胎换骨, 不愿避免绝望、绮丽的沉沦
3. 当洪水沿着森林上升,所有的木低于落月


当水低于岸。岸低于岸边的草木

水中的石头,半截低于水, 半截高于水

而水,一半低于、一半高于沙漠

当野火燃烧, 火高于树

当草木成为灰烬,火低于灰烬

而树遗留的嘶叫高于即将到来的洪水

当死亡的兽复活, 它高于复活的人和神

当烧毁的树木复活, 它们被鸟嘴啄击
4. 花冠花冠,你令我,令我的族类九死一生

幸福之后惨痛一生

而你是骄傲的花冠,自然、而又超脱于自然

九度复活,九度染指我明亮的江山

冠状就是王,花可以虚幻

犹如蕨的种子在空中飞扬

犹如钟表的指针挣破历史的蛋壳面对那些惊人的证据,我们哑口无言

每一次水落石出,出来的是冷却陨石

每一次赌石,切割掉坚硬外皮,暴露出单色的纯粹

花冠!你令我,令我的族类山穷水尽

面对你竟然又一百次、又一千次明丽

我只能咳血,我只能举起骨头和瓷器作为挺立的树木

但你让我死去多少次,我必然复活多少次

你作为不结果的花冠盛开多少次

我作为不开花的果实结出多少次

每次死亡之前,我含泪凝视这个无比亲切的世界
5. 格物清晨里齿轮是青雀一样物件

有新文章论及白牛轮廓和投影

海面风卷翻商船、垃圾船

一切事物都可以抵达海底了


让我们检视:

钟表里藏着最小命运的运转

从影子来判断,牛角朝向西北

对于海底废物,试图从实际、形象过渡到实质、幻想


相对于海面有充分的虚无

白牛可能是人性的幻象

其轮廓相应于人性光辉部分

其影的轮廓相应于人性智慧部分


只有青雀的概念给我青色安慰

只有齿轮把时间时而镂空


4 views0 comments

Recent Posts

See All

狂草摇滚 《三八节畅想》

狂草摇滚 《三八节畅想》 《汇十四章》 费立强原创 笔名江侃大山 野草 《一》三八问节 风怡诗澜三八问,闺房静舞花艳韵。 淋词妙笔施清照,出塞为朝献昭君。 踏月仙女遨太空,降龙杨家桂英神。 巾帼吟乐歌谁节,唱响风月春美人。 《二》晨报晨 春水荡漾海一寸,远山送绿丈青云。 燕欢绿柳鸣竹笛,朝霞展彤酬风晨。 《三》春咏春 曦散晨雾新,小城洗烟云。 风波海荡漾,延续满院春。 《四》西江月空感叹 时空似画

Comments


bottom of page