top of page

春天里文/梅吉


春天里


春天悄悄到来

就如默默来到的你


你,是春天的一部分

是春日树枝上的嫩芽

百灵鸟的第一声鸣叫

是未来的承诺


你和太阳一同到来

带来了温暖的天气

你带来雨后的一抹新绿


你的存在使一切变得生动有趣

世界因你的存在

而有趣

你洗涤了整个世界

让他们生意盎然

散发勃勃生机


你是春天里的一丝微风

你是绽放在春风里的花朵

你是潺潺的溪流

你是黑暗中的一盏明灯


请拥抱每一个新的开始

春天带给我们的

你也同样带给我们

你的礼物使爱无处不在


放飞你的思想

与风共舞

在春天里

在春风中

在每一年的春天里

你皆为一个新的你8 views0 comments

Recent Posts

See All

狂草摇滚 《三八节畅想》

狂草摇滚 《三八节畅想》 《汇十四章》 费立强原创 笔名江侃大山 野草 《一》三八问节 风怡诗澜三八问,闺房静舞花艳韵。 淋词妙笔施清照,出塞为朝献昭君。 踏月仙女遨太空,降龙杨家桂英神。 巾帼吟乐歌谁节,唱响风月春美人。 《二》晨报晨 春水荡漾海一寸,远山送绿丈青云。 燕欢绿柳鸣竹笛,朝霞展彤酬风晨。 《三》春咏春 曦散晨雾新,小城洗烟云。 风波海荡漾,延续满院春。 《四》西江月空感叹 时空似画

Commentaires


bottom of page